سی‌سی‌جی‌سیما پرمیوم
   

سی‌سی‌جی‌ســــیما فارســــی‌ها

 

سی‌سی‌جی‌سیما فارسی‌ها

تماشای برخطی + راهنمای شبکه‌های تلویزیونی فارسی


نرم‌افزارهای کاربردی

نمایه کاربری

کشور

راهنمای شبکه‌های تلویزیونی فارسی

پخش برخطی شبکه‌های تلویزیونی فارسی

برگه خانه


 

     
         

شبکه خبری فارسی صدای آمریکا - VOAPNN

01:00 IRST

تلویزیون طلوع - Tolo TV

07:00 AFT

تلویزیون۱ (افغانستان) - 1TV

07:00 AFT

تلویزیون تمشک - Tameshk TV

08:00 IRST

شبکه خبری فارسی صدای آمریکا - VOAPNN

08:45 IRST

شبکه خبری فارسی صدای آمریکا - VOAPNN

10:00 IRST

تلویزیون تمشک - Tameshk TV

10:00 IRST

شبکه خبری فارسی صدای آمریکا - VOAPNN

11:00 IRST

تلویزیون من و تو - Manoto TV

11:00 IRST

تلویزیون تمشک - Tameshk TV

11:30 IRST

     
سی‌سی‌جی‌سیما پرمیوم